AKCE: Tolik % sleva, kolik let má tvoje Yamaha

UDĚLEJ RADOST SVÉ STARÉ NEBO STARÉMU! Po roce je tu tato mimosezonní akce zase! Nastal čas servisů, oprav a vylepšování vašich nejdražších. Objednávky u našich přejímacích techniků a na náhradních dílech! ND: 725 738 669 / SERVIS: 601 104 965


Slevová akce na díly pro starší motocykly je opět tu! Aneb udělej radost své staré! :)

Podmínky kampaně – Tolik % sleva, kolik let má tvoje Yamaha 2022: 

- Kampaň se vztahuje na motocykly vyrobené do roku 2007

- Sleva v % = věk motocyklu v letech

               - 15 let – 15 % sleva,

               - 16 let – 16 % sleva,

               - 17 let – 17 % sleva atd.

               - Maximální věk 50 let – 50% sleva

- Sleva se nevztahuje na opravy po nehodě, produkty Akrapovič a YEC, GYTR, Öhlins

- Uvedená sleva se počítá z hrubé ceny za daný náhradní díl v den nákupu

- Min. hodnota objednávky = 1500,- Kč s DPH v maloobchodních cenách.

- Každý účastník má v rámci této kampaně právo zakoupit celkem maximálně 30 ks náhradních dílů

- Kampaň nelze kombinovat s jinými slevovými nabídkami
- Akce platí od 8.11 do 31.12.2022* (*na našem dealerství z důvodu uzavřeného dealerství přes Vánoční svátky pouze do 23.12.2022!)PODROBNÉ PODMÍNKY YAMAHA MOTOR:
Podmínky kampaně „Tolik % sleva, kolik let má tvoje Yamaha 2022”
I. Organizátor kampaně
Organizátorem kampaně „Tolik % sleva, kolik let má tvoje Yamaha 2022” (dále jen Kampaň) je YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., sídlem v Schiphol-Rijk, Holandsko, Koolhovenlaan 101, 1119NC Schiphol-Rijk, zastoupená YAMAHA MOTOR EUROPE N.V., odštěpný závod Česká republika, Vězeňská 859/9, Praha 1, 110 00, IČ: 28940580, DIČ: CZ28940580, OR: sp. zn. A 68615 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Organizátor).
II. Místo a doba trvání Kampaně
1. Platnost Kampaně od 8.11. 2022 do 31.12. 2022.
2. Kampaň probíhá pouze v autorizovaných prodejnách Yamaha v České republice, jejichž seznam je uveden v příloze těchto podmínek.
3. Kampaň je platná pouze na území České republiky.
4. Podmínky Kampaně dostupné na www.yamaha-motor.cz
III. Podmínky účasti, předmět a průběh Kampaně
1. Účastníkem akce může být každá fyzická osoba s plnou právní způsobilostí, právnická osoba a organizační jednotka s právní způsobilostí, která je v průběhu Kampaně majitelem nebo nájemcem silničního, nebo terénního vozidla Yamaha, zejména motocyklu, mopedu, skútru, ATV / side-by-side (dále jen „vozidlo“) starší 15 let (věk zkontrolovaný na základě čísla VIN), který před uskutečněním objednávky předloží autorizovanému prodejci Yamaha:
− kopii osvědčení o registraci vozidla, která prokáže, že je vlastníkem / nájemcem.
2. Účastník, který v autorizované prodejně Yamaha (viz. příloha 1), ve lhůtě stanovené v bodě II.1, po ověření vlastnictví vozidla (viz. III.1) při nákupu originálních náhradních dílů Yamaha pro toto vozidlo s celkovou maloobchodní hodnotou nejméně 1.500,- Kč, obdrží slevu na nákup těchto dílů ve výši až tolik %, kolik let je věk daného vozidla tzn.:
− 15 let – 15 % sleva,
− 16 let – 16 % sleva,
− 17 let – 17 % sleva atd.

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ČESKÁ REPUBLIKA
− Maximální věk 50 let – 50% sleva
(sleva se nevztahuje na opravy po nehodě, produkty Akrapovič a YEC, GYTR, Öhlins).
3. Výše uvedená sleva se počítá z hrubé ceny za daný náhradní díl v den nákupu.
4. Každý účastník má v rámci této Kampaně právo zakoupit celkem maximálně 30 ks náhradních dílů.
5. Kampaň nelze kombinovat s jinými slevovými nabídkami.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Případné podněty či stížnosti účastníků související s Kampaní je třeba zaslat písemně poštou organizátorovi: Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká republika, Vězeňská 859/9, Praha 1, 110 00 s označením: „Tolik % sleva, kolik let má tvoje Yamaha 2022“. Podnět, či stížnost musí obsahovat přesné osobní údaje podávajícího (jméno, příjmení, adresa bydliště, PSČ), důvod podnětu/stížnosti a případný popis okolností, které podnět/stížnost odůvodňují. Podnět, či stížnost bude vyřízena do 14 dnů od jejího obdržení. Podněty, či stížnosti podané na nesprávnou adresu nebo informace, které neobsahují požadované údaje, nebudou brány v úvahu.
2. Yamaha si vyhrazuje právo změnit pravidla Kampaně během jejího trvání.
3. Zúčastněním se Kampaně účastník souhlasí s obsahem těchto podmínek a zavazuje se dodržovat jejich ustanovení.