BLACK FRIDAY 2022

Sleva 20%*, nepropásněte tuto skvělou možnost nákupu, která platí pouze v pátek 25.11.2022 !


*PODMÍNKY KAMPANĚ:

-              Platí jen pro objednávky v pátek 25.11.2022.

-              Akce se nevztahuje na kolekce 2023.

-              Uvedená sleva 20% se počítá z maloobchodní ceny s DPH za danou položku v den nákupu.

-              Kampaň nelze kombinovat s jinými slevovými nabídkami a nevztahuje se na použité, či předváděcí produkty.

-              Akce se nevztahuje na náhradní díly.

-              Akce nezahrnuje náklady na montáž příslušenství. Cena montáže příslušenství se určuje individuálně s místním autorizovaným prodejcem Yamaha, v závislosti na hodinové sazbě autorizovaného prodejce Yamaha.

-              Akce se nevztahuje na produkty zn. lodní maziva Yamalube, Akrapovič, Gilles Tooling, Öhlins a GYTR.

-              Účastníci akce nemají nárok na výplatu hotovostního ekvivalentu slevy, ani nárok na náhradu nebo výplatu slevy v jakékoliv jiné podobě nebo na výměnu slevy za jakékoli jiné zboží nebo služby.

CELÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK AKCE NALEZNETE NÍŽE.


Při objednávce nad  2.000,- poštovné zdarma! Platí jen pro nákup na našem dealerství Y MOTO !


VYBÍREJTE ZBOŽÍ NA www.ymoto.cz/obleceni-a-doplnky/ A SVÉ OBJEDNÁVKY S KÓDEM ZBOŽÍ ZASÍLEJTE NA E-MAIL lenka.fojtova@ymoto.cz


PODROBNÉ PODMÍNKY AKCE:
Pravidla marketingové akce „BLACK FRIDAY 2022“
I. Obecná ustanovení
Organizátorem marketingové akce „BLACK FRIDAY 2022“ (dále jen „akce“) je YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. se sídlem v Schiphol-Rijk, Koolhovenlaan 101, 1119NC Schiphol-Rijk, Nizozemské království, podnikající v České republice prostřednictvím Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká republika, IČ: 289 40 580, se sídlem Vězeňská 859/9, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle A, vložka 68615a:
1) KaraOne s.ro., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
2) Kaval spol. s r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
3) KIS Plus a.s., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
4) Motocentrum HK, spol s r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
5) Motocentrum Vobospeed., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
6) MMB s.r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
7) Motocentrum BARTH, jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
8) Motomo s.r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
9) Motor Tech s.r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
10) Motoshop A. Kabourek, jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto předpisů;
11) PEMM Brno s.r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
12) Technik Motosport s.r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
13) Y Moto Praha s.r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1 těchto pravidel;
14) 2M Power s.r.o., jehož podrobnosti jsou uvedeny v dodatku 1 tohoto nařízení;
15) MX Shop Čepelák, jehož podrobnosti jsou uvedeny v dodatku 1 tohoto nařízení;
16) Avar Yacht, jehož podrobnosti jsou uvedeny v dodatku 1 tohoto nařízení;
17) Marine Centrum, jehož podrobnosti jsou uvedeny v dodatku 1 tohoto nařízení;
dále jen společně „organizátoři” nebo jednotlivě „organizátor”.
II. Místo a doba trvání akce
1. Akce bude probíhat dne 25.11.2022, nebo do vyprodání zásob, podle toho, která z podmínek nastane dříve.
2. Akce bude probíhat pouze v autorizovaných prodejnách Yamaha v České republice, jejichž seznam je uveden v příloze 1 těchto pravidel.
3. Akce bude probíhat podle těchto pravidel na území České republiky.
4. Pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora a na webových stránkách www.yamaha-motor.cz.
5. Akce je určena fyzickým osobám - spotřebitelům, které se chtějí zúčastnit akce způsobem, který přímo nesouvisí s žádnou obchodní, podnikatelskou nebo profesní činností prováděnou touto fyzickou osobou, fyzická osoba se tedy akce účastní jako spotřebitel mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „účastník“).
III. Podmínky účasti, předmět a průběh akce
1. Účastník, který v autorizované prodejně Yamaha (viz. příloha 1), ve lhůtě stanovené v bodě II.1, zakoupí originální oblečení, doplňky a motocyklové, Marine a ATV příslušenství Yamaha obdrží slevu 20%.
2. Akci nelze kombinovat s jinou akcí nebo slevou.
3. Akce se nevztahuje na lodní maziva Yamalube.
4. Akce se nevztahuje na produkty tzv. třetích stran ( zn. Akrapovič, Gilles Tooling, Öhlins a GYTR).
Yamaha Motor Europe N.V. – odštěpný závod Česká republika
5. Účastníci akce nemají nárok na výplatu hotovostního ekvivalentu slevy, ani nárok na náhradu nebo výplatu slevy v jakékoliv jiné podobě nebo na výměnu slevy za jakékoli jiné zboží nebo služby.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Právo podat reklamaci nebo stížnost týkající se akce má každý účastník akce. Reklamaci nebo stížnost je třeba zaslat písemně poštou organizátorovi: Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný závod Česká republika, Vězeňská 859/9, 110 00 Praha 1, s anotací: „BLACK FRIDAY 2022“. Reklamace nebo stížnost musí obsahovat přesné osobní údaje účastníka (jméno, příjmení, adresa a poštovní směrovací číslo), důvod reklamace, obsah reklamace účastníka a popis dalších okolností potřebných k vyřízení reklamace. Organizátor rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace nebo stížnost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího přijetí, pokud se organizátor s účastníkem nedohodne na delší lhůtě. Reklamace nebo stížnosti v souvislosti s porušením pravidel akce podané na nesprávnou adresu nebo reklamace a stížnosti, které neobsahují požadované údaje, nebudou brány v úvahu.
2. Organizátor má právo rozšířit tuto akci a rozšířit rozsah její platnosti změnou pravidel akce, avšak taková změna nesmí nepříznivě ovlivnit práva nabytá účastníky akce. Pravidla akce mohou být změněna oznámením dostupným na webu www.yamaha-motor.cz sedm dní před zavedením změn.
3. Případné spory mezi organizátorem a spotřebitelem řeší Česká obchodní inspekce a příslušné obecné soudy České republiky. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), která je rovněž příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitel se může se svou stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklým v souvislosti s právním vztahem mezi organizátorem spotřebitelem obrátit na Českou obchodní inspekci, za tím účelem může využít internetové stránky Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) (www.adr.coi.cz). Spotřebitel je rovněž oprávněn využít platformu pro řešení sporů on-line (ODR), která je zřízena Evropskou komisí (http://ec.europa.eu/odr).
4. Organizátoři zpracovávají osobní údaje účastníků jako společní správci údajů v souladu s právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR”) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zpracování se provádí výhradně za účelem provedení akce a pouze v rozsahu nezbytném k dosažení výsledků akce a za účelem marketingu. Účastníci akce jsou v souvislosti s jejím provedením informováni organizátorem o zásadách zpracování osobních údajů podle vzoru v příloze 2 těchto pravidel. Za zpracování osobních údajů odpovídá ten organizátor, který osobní údaje od účastníka získal, včetně vyřizování žádostí a stížností subjektu údajů. O stížnostech a žádostech účastníků v souvislosti se zpracováním osobních údajů informuje příslušný organizátor i ostatní organizátory, pokud je to nutné k vyřízení žádosti nebo stížnosti.
Yamaha Motor Europe N.V. – odštěpný závod Česká republika
Příloha č. 1
Seznam autorizovaných prodejen/servisů Yamaha účastnících se akce „BLACK FRIDAY 2022“:
Pořadové číslo
PODROBNOSTI PRODEJCE
ÚDAJE O SHOWROOMU
1
KaraOne s.r.o.
Ústřední 14/21, Praha 10 – Štěrboholy, 102 00
2
Kaval spol s r.o.
Sokolovská 114/23, Karlovy Vary, 360 05
3
KIS Plus a.s.
Želetická 305/3, Litoměřice, 412 01
4
Motocentrum HK, spol s r.o.
Kladská 1194/18, Hradec Králové, 500 03
5
Motocentrum Vobospeed
T. Štítného 5331, Chomutov, 430 01
6
MMB s.r.o.
Mileny Hážové 1163, 293 01
7
Motocentrum BARTH
Hůrka 1798, Pardubice, 530 12
8
Motomo s.r.o.
Bratislavská 15, Hustopeče, 639 01
9
Motor Tech s.r.o.
České Vrbné 2189, České Budějovice, 370 11
10
Motoshop Antonín Kabourek
Robinson 474, Písek, 397 07
11
PEMM Brno s.r.o.
Jihlavská 27, Brno, 625 00
12
Technik Motosport s.r.o.
Fryštácká 653, Zlín, 763 14
13
Y Moto Praha s.r.o.
Vrbova 19, Praha 4, 147 00
14
2M Power s.r.o.
Opavská 5637, Ostrava, 722 00
15
MX Shop Čepelák
V Olšinkách 1430, Kolín, 280 02
16
Avar Yacht
Areál ZD Veverské Knínice, Veverské Knínice, 664 81
17
Marine Centrum
Komořanská 326/63, Praha 12, 143 00